+31 299-436 402  
admin@vidacore.nl

Karekietpark 22
1444 HV, Purmerend

Corona Nieuws

|
Geschreven door Victor
Corona Maatregelen
 
 

In nauwe samenwerking met de sportbranche (o.a. POS, NOC*NSF) en KNBB brengt het Mulier Instituut in opdracht van het Ministerie van VWS de gevolgen van de coronacrisis voor de sportsector in beeld. 

Om een zo goed mogelijk beeld te kunnen schetsen zijn alle sportondernemers van belang. Het gaat in dit onderzoek naast de financiƫle gevolgen ook om de gevolgen van de coronamaatregelen op het klantenbestand, het personeelsbestand van de ondernemingen en de verwachtingen voor de toekomst.

De reden voor vragen zoals over omzetcijfers is omdat de uitkomsten van dit onderzoek ingezet gaan worden door het Ministerie. Uiteraard in de hoop dat dit leidt tot aanvullende regelingen, meer begrip en perspectief. Dit onderzoek dat door Mulier samen met het Platform Ondernemende Sportaanbieders wordt uitgevoerd gaat niet specifiek over biljarten maar ook over meerdere branches zoals bijvoorbeeld maneges, squashbanen, golfbanen. Dit onderzoek is daardoor wat algemener van aard dan onze eerdere eigen onderzoeken onder de biljartbranche. Toch is het belang dat er voldoende respons komt vanuit de biljartwereld heel groot.

Alle informatie uit deze vragenlijst wordt verwerkt in algemene statistische overzichten. Gegevens van individuele lokaliteiten zijn niet te traceren en worden niet gedeeld.

Het Bestuur