+31 299-436 402  
admin@vidacore.nl

Karekietpark 22
1444 HV, Purmerend

Over Ons

|
Geschreven door Victor

In het centrum spelen 12 biljartverenigingen die bij de stichting zijn aangesloten welke die u hieronder kunt vinden.

De Verenigingen zijn:

- Animo
- BAP
- BCO
- DCW
BV Hazefelder
- Paradijs
- TES
- UNG
- VDC
- Vrij Waterland
BV Waterland
- Wheermolen

Er zijn 8 kleine tafels en 2 grote tafels voor het spelen van driebanden groot aanwezig in het centrum.

De diverse verenigingen die er spelen zijn aangesloten bij de KNBB. De verengingen doen mee aan voorwedstrijden en aan teamcompetities en spelen deze ook namens de bond. Deze verenigingen krijgen finales van de bond toegewezen om deze te organiseren. Dat kan ook met verenigingen van buitenaf die niet bij de stichting zijn aangesloten. Het zijn verenigingen die ieder een ander doel voor ogen hebben maar het biljarten een warm hart toe dragen.

Het centrum wordt door een groot aantal vrijwilligers draaiende gehouden. Wij doen ons best de prijzen zo laag mogelijk te houden zodat voor eenieder die wil biljarten op goed materiaal het centrum toegankelijk is. Het plezier speelt natuurlijk een grote rol.

De stichting organiseert 5 keer per jaar een toernooi: het Libre, het Bandstoten, de Driebanden, het Triatlontoernooi en als laatste het Masters toernooi.

De aangesloten verenigingen hebben hun eigen clubochtend/middag/avond om te spelen. Heeft u interesse? Neem dan contact op met de desbetreffende vereniging. Ook kunt u even naar het centrum bellen tel: 0299-436402 en vragen of die bewuste club nog leden kan gebruiken.

Wij hopen dat u nieuwsgierig bent geworden en u mogen begroeten in het centrum,

Het Bestuur