+31 299-436 402  
admin@vidacore.nl

Karekietpark 22
1444 HV, Purmerend

Lidmaatschap

|
Geschreven door Victor

Inschrijving en vrijwilligersbijdrage versie 2021
NB: deze bijlage hoeft u niet mee te sturen en is voor uw eigen informatie.


Nieuwe inschrijving bij SBP:
Om u als nieuw lid in te kunnen schrijven bij SBP hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
- Het volledig ingevulde en ondertekende Inschrijfformulier. Voor jeugdleden onder 18 jaar moet het formulier ondertekend worden door een ouder of verzorger.
- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs als het aspirant-lid 14 jaar of ouder is. Indien er een wachtlijst is, zal er tijdig contact met u worden opgenomen.

Contributie
De betaling van de contributie is uw eigen verantwoordelijkheid. U kunt bij inschrijving de contributie en (eenmalig) het inschrijfgeld direct zelfstandig overmaken op rekeningnummer NL41 ABNA 0826 5387 62 ten name van SBP onder vermelding van naam en voorletters van het lid. Doet u dat niet dan ontvangt u binnen circa 4 weken na inschrijving per mail een factuur voor de contributie en het inschrijfgeld, aangevuld met administratiekosten ad € 10,00. Deze factuur zal worden gemaild naar uw bij ons bekende mailadres. Is uw mailadres gewijzigd, dan dient u onze ledenadministratie daarvan per omgaande in kennis te stellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Als u geen mailadres hebt of het mailadres niet actief (meer) is wordt de factuur per post aan u verstuurd; de administratiekosten bedragen dan € 15,00. Indien de betalingstermijn van
2 weken na factuurdatum wordt overschreden impliceert dat uitsluiting van wedstrijden en trainingen. Voor het seizoen 2020 – 2021 zijn onderstaande contributies verschuldigd. (NB: Bij indeling in een team na 1 januari bent u de helft van de contributie verschuldigd.

LET OP:
1.         Indien het nieuwe lid ouder is dan 14 jaar, òf 14 jaar wordt in het jaar van inschrijving,
            bent u verplicht een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Bij
            inschrijving dient inschrijfgeld te worden voldaan. Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50
            per lid.

2.         Na ontvangst van het inschrijfformulier zullen uw gegevens doorgegeven worden aan
            de betreffende coördinator. Deze zal contact met u opnemen over de teamindeling en
            de trainingstijden.

Opzegging:
Opzegging van het SBP lidmaatschap dient, conform de KNBB-richtlijnen, voor
1 januari plaats te vinden. Zonder bericht wordt na 31 december het SBP lidmaatschap automatisch verlengd voor één jaar. Opzegging kan alleen geschieden door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Overschrijving naar een andere biljartvereniging:
Voor het overschrijven naar een andere biljartvereniging dient eveneens het SBP lidmaatschap worden opgezegd. Wanneer de volledige contributie bij SBP en eventuele andere verplichtingen in het lopende seizoen zijn voldaan en ontvangen kunt u overschrijven naar een andere biljartvereniging.